SANITETSKI PREVOZ

 

Osim pružanja usluga zdravstvene nege, Poliklinika Kljajić poseduje i udobno, klimatizovano sanitetsko vozilo koje je opremljeno najsavremenijom medicinskom opremom neophodnom za bezbedan sanitetski transport bolesnika.

 

Po potrebi, angažujemo profesionalni tim lekara potrebnih specijalnosti i medicinske tehničare, kao stručnu pratnju kako bi transport pacijenta na željenu lokaciju učinili što sigurnijim.

 

Transport pacijenata obavljamo:
- sanitetskim prevozom pacijenta u gradskoj vožnji (u Kruševcu),

- sanitetskim prevozom pacijenta u prigradskoj vožnji (okolina Kruševca)
- sanitetskim prevozom pacijenta do kliničkih centara, banja ili sl. u zemlji i inostranstvu

sanitetski prevoz krusevac

sanitetski prevoz u srbiji

sanitetski prevoz u inostranstvo

ZA VIŠE INFORMACIJA O SANITETSKOM PREVOZU
POZOVITE NEKI OD NAŠIH BROJEVA !!!

sertifikat

Stručno osoblje

Svi zdravstveni radnici Poliklinike KLJAJIĆ imaju licence izdate od strane odgovarajućih komora i redovno učestvuju u programima kontinuirane edukacije

 

telefon

Kontakt:

Poliklinika:
037/490-336

069/ 39 99 079

 

 

 

SANITETSKI PREVOZ
PACIJENATA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU!!!

 


poliklinika na facebook
© 2010 Design by KODVEL