BIOHEMIJSKA LABORATORIJA

Mr. Farm. Aleksandra D. Bekčić,
medicinski biohemičar

LABORATORIJSKE ANALIZE STIŽU U TOKU ISTOG DANA !!!

ANALIZE IZ KRVI

biohemijska_laboratorija

 

 

S-Urea
S-Kreatinin
S-Mokraćna kiselina
S-Bilirubin Ukupan
S-Bilirubin direktan
S-Proteini ukupni
S-Albumini
S-Glukoza
P-HbA1c
S-Holesterol
S-HDL holesterol
S-LDL holesterol
S-Trigliceridi
S-ALT(GPT)
S-AST(GOT)
ACE
S-Alkalna Fosfataza
S- Kisela Fosfataza - ukupna
S- Kisela Fosfataza - prostatična
S-Alfa Amilaza
S-Kretinin kinaza
S-Kreatinin kinaza MB
S-Gama GT
S- Laktat dehidrogenaza
S-Lipaza
S-Natrijum
S-Kalijum
S-Bakar
S- Kalcijum
S-Neorganski fosfor
S- Magnezijum
S-Hloridi
S-Gvožđe
S-TIBC-UIBC
S-Transferin
S-Feritin
S-Ceruloplazmin
S-Alfa-1-antitripsin
OGTT
Troponin I kvanit
Bikarbonati

 

TUMOR MARKERI

AFP
CEA
CA 125
CA 15.3
CA 19.9
PSA
free PSA
NSE
CA 72.4
Cyfra 21
Beta 2-mikroglobulin
S - 100
TATI

 

KOAGULACIJA

Vreme krv./koagul.
PTT
a-PTT
Fibrinogen
D-dimer

 

biohemijska laboratorija

 

biohemijska laboratorija

 

biohemijska laboratorija

 

biohemijska laboratorija

ANALIZE IZ URINA

biohemijska_laboratorija

 

 

Opšti pregled urina
Proteini 24h urin
Klirens Kreatinina/Uree
U-Kreatinin
U-Urea
U-Mokraćna kiselina
U-Alfa amilaza
U-Kalcijum
U-Fosfor neorganski
U-Natrijum
U-Kalijum
U-Mikroalbumini
U-Mikroalbumini/kreatinin
VMA
17-ketosteroidi
17-hidroksikortikosteroidi
U-THC
U-Opijati
U-Kokain
U-Ekstazi
U-Amfetamin
U-Metamfetamin
U-Droge panel ×6

HEMATOLOGIJA

Krvna slika
Krvna Slika sa le formulom
Periferni razmaz
Retikulociti
Sedimentacija Eritrocita
Eozinofili u nosu
Eozinofili

 

IMUNOLOGIJA

Tireoglobulinska At
Tireoperoks/Mikrozomalna At
TRAt
Spermatozoidna At
ANA
Anti-dsDNA
ANCA-MPO
ANCA-PR3
AGA IgA
AGA IgG
Antikardiolipinska At IgG
Antikardiolipinska At IgM
Antifosfolipidna At IgG
Antifosfolipidna At IgM
Antitransglutaminska At IgG
Antitransglutaminska At IgA
Antiovarijalna At
Antiinsulinska At
AMA-M2 IgG
Beta-2-glikoprotein IgG
Beta-2-glikoprotein IgM
Anti Scl 70 At
Anti Sm At
Anti Ro/Ssa At
Anti La(SS-B)
Anti U1/RNP
Anti Jo 1 At
Anti RNP At
Anticentromerna At
Anti-CCP
LA At
ASMA
CIC C1q
IGE
IGG
IGM
IGA
C3
C4

ASO
CRP
RF
Waller Rose

 

HORMONI, VITAMINI I METABOLITI

T 3
f T 3
T 4
f T 4
TSH
Ultrasenzitivni TSH
Tireoglobulin
FSH
LH
Prolaktin
Estradiol
Testosteron
Progesteron
Slobodan testosteron
SHBG
Beta HCG
HCG,beta,free
Slobodan estriol
PAPPA
Insulin
C-peptid
Kortizol
Aldosteron
HGH
IGF 1
Androstendion
17.OH.progesteron
DHEAS
BNP
ACTH
PTH
Kalcitonin
PRISCA(double,triple test)
AMH
Inhibin B
Vitamin D3
Vitamin B12
Folna kiselina
Homocistein
Osteokalcin
Beta CrossLaps
Leptin

 

UZORKE ZA LABORATORIJSKU OBRADU, PO POZIVU, UZIMAMO KOD VAS

sertifikat

Stručno osoblje

Svi zdravstveni radnici Poliklinike KLJAJIĆ imaju licence izdate od strane odgovarajućih komora i redovno učestvuju u programima kontinuirane edukacije.

 

test_netolerancije

 

osiguranje

Saradnja sa osiguravajućim kućama

Naša Poliklinika sarađuje sa kompanijama Dunav, Delta generali i Uniqa, koji za svoje osiguranike snose troškove tretmana.

Osiguranici "Lemmark medical" fonda imaju popust do 20%.

 

radno_vreme

Radno vreme za preglede u ordinaciji:

POLIKLINIKA:

Radnim danima:

od 08 - 19 h

Subotom:

od 08 - 13 h

Van radnog vremena:

tel: 069/ 39 99 079

 

LABORATORIJA:

Radnim danima:

od 07 - 20 h

Subotom:

od 07 - 13 h

 

telefon

Kontakt:

Poliklinika:
037/490-336,

069/ 39 99 079

 

Laboratorija:
037/422-095,

069/ 39 99 089

e-mail: drkljajic@verat.net
  poliklinikakljajic@gmail.com

 

Stomatološka ordinacija:

037/490-336

064/330-27-62

069/ 39 99 059

e-mail: drkljajic@verat.net

  poliklinikakljajic@gmail.com

 

 

sanitetski prevoz pacijenata

 

 

 

Kolor dopler krvnih sudova

 

poliklinika na facebook
© 2010 Design by KODVEL